Baker

Som baker lager du gjærdeiger til forskjellige brød- og kakeprodukter. Arbeidet gjøres enten manuelt eller ved bruk av maskiner. Ca 40% av lærlingetiden får man opplæring i brødbakst. Man skal da kunne lage og elte deiger. Bearbeide og foreta sluttprøver av de forskjellige brødsortene, samt kunne produsere lokale spesialiteter. Videre skal man kunne kjenne prinsippene for nedkjøling, emballering og lagring av produktene. Arbeidet gjøres enten manuelt eller ved bruk av maskiner. Bakeren jobber gjerne om natta eller svært tidlig, slik at bakverket er klart når dagen starter.

DET VIL SI AT MAN SKAL KUNNE:

•    Lage gjærdeiger til ulike typer brød- og kakeprodukter
•    Vurdere pris og kvalitet på råvarer
•    Beregne næringsinnhold i de ferdige produktene
•    Sørge for god behandling og oppbevaring av råvarene
•    Tilpasse resepter og produksjonsprosesser etter bedriftenes og kundenes behov
•    Rengjøring og vedlikehold av utstyret som brukes.

Andre områder en skal innom er:

•    Hvete - og wienerbakst, kvalitetssikring og bransjelære.
•    Velge ett av to emner, kaker eller industribakeri. En av disse skal utgjøre 20% av lærlingetiden.
•    Kaker - produksjon av ulike kaker, mørdeiger, butter - deiger, bunner og tertebakverk for fylling.
•    Industribakeri - produksjonsplanlegging, bruk av produksjonsutstyr og opplæring i industribakeriets kvalitetsstyringssystem.

Som baker kan man jobbe i konditorier og bakerier. Bakeriene kan enten være store industribakeri eller små håndverksbakerier. Man kan også jobbe ved hoteller, restauranter og andre storhusholdninger (forsvaret).

AV BAKERE KREVES DET:

•    Utadvendt og flink til å kommunisere i et hektisk og utfordrende arbeidsmiljø. 
•    God serviceinnstilling.
•    Gode fagkunnskaper.
•    Håndtverksmessig dyktighet.
•    Strukturert, effektivt og nøyaktig. 
•    Være forberedt på tidligere morgener og en annen arbeidstid enn mange andre yrkesutøvere, da bakere jobber mye på natta.