Takk til alle restaurantene og ungdomsskolene som deltok under Ung Restaurant 2015

Sostrene_93A1186.jpg

Takk til alle ungdomsskolene og restaurantene som var med på kokkekampen ,og takk til alle bidragsytere og samarbeidspartnere som bidro. Uten dere hadde ikke dette vært mulig.  Rundt 200 stk. elever, foreldre, lærere og andre var tilstede i bankettsalen på Radisson Royal Garden Hotell og overvar premieutdelingen onsdag30 september. Vinnerlaget ble Hoeggen Ungdomsskole. For en magisk stemning!

Hoveddommerne og Oldermennene i Trondheim Kokkenes Mesterlaug Kyrre Dybdal og Nord-Trøndelag kokkenes Mesterlaug Kenneth Hynne kunne fortelle at nivået blant presentasjonene var på et høyt nivå i forhold til deltagernes alder og erfaring.

WL-W_photo_Ung_Rest_Sep_2015_93A1000.jpg

Dette lover godt for rekrutteringen til en bransje som så sårt trenger fagfolk i alle deler av virksomhetene.

Comment