Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfag (Okhrt) eies av bedrifter i hotell og restaurantbransjen i Trøndelag. Det er ca 80 medlemsbedrifter i opplæringskontoret i dag som har til enhver tid over 100 lærlinger i lære.

Steinar Iversen  er daglig leder for Opplæringskontoret for Hotell og Restaurantfag i Trøndelag. Kontakt ham gjerne på 46 82 69 45 om du har spørsmål knyttet til utdanning i hotell og restaurantfag i Sør-Trøndelag.

Steinar Iversen er daglig leder for Opplæringskontoret for Hotell og Restaurantfag i Trøndelag. Kontakt ham gjerne på 46 82 69 45 om du har spørsmål knyttet til utdanning i hotell og restaurantfag i Sør-Trøndelag.

Okhrt jobber med å kvalitetssikre læreprosessen til våre lærlinger, Dette gjør vi bl. annet ved stort faglig påfyll til våre lærlinger gjennom faglige kurs som et supplement til den opplæring som skjer i bedrift. Våre lærlinger er i snitt på 12 kurs i læretiden.
Vi er ute på bedrift og har jevnlige personlige oppfølgingsmøter for å påse at opplæringen er i henhold til læreplanene.

Reiselivsnæringen er verdens største industri og den næringen hvor det skapes flest arbeidsplasser. I Norge er flere enn 120.000 sysselsatt i næringen. Hotell- og restaurantbransjen vil i årene som kommer ha et stort behov for faglært personell på alle nivåer.

Derfor jobber vi i Okhrt mye med rekruttering både i ungdomsskolene og i videregående skole. Vi har et tett samarbeid med de videregående skolene og er med i mange spennende prosjekter for å synliggjøre for en spennende og fantastisk bransje dette er å jobbe i.

www.skaffdegenfremtid.no som du er inne på nå er en flott hjemmeside som belyser de 12 yrkene du kan utdanne deg i ved å starte på Vg1 restaurant- og matfag.

www.skaffdegenfemtid.no er et samarbeidsprosjekt mellom fagnettverket for restaurant og matfag og opplæringskontorene.  Formålet med siden er å gi deg som leser innblikk i en fantastisk bransje med utrolige muligheter. Skaff deg en fremtid. Vi gir deg mulighetene i restaurant- og matfag.

Ditt valg kan bety en forskjell. Hotell, restaurant og reiseliv er en spennende bransje som sysselsetter utallige mennesker verden rundt og som hele tiden har behov for nye, kompetente medarbeidere. Bransjen er i fortsatt vekst, noe som betyr et sikkert valg for å få jobb i dag og i fremtiden.

Les mer på www.okhrt.no

 

 

 

 

 

Comment