I går deltok opplæringskontoret for Mat- og servicefag og opplæringskontoret for Hotell og Restaurantfag på speeddate eller rettere sagt på rådgiverkonferanse på Scandic Hell Hotell. Representert fra Matfagene var Nortura Malvik med instruktør og opplæringsansvarligi Industriell Matproduksjon, Eva Malvik, 2. års lærling i kjøttskjærerfaget Jøran Stubbe og Jan-Erling Haugsand som er instruktør og opplæringsansvarlig for Kjøttskjærerfaget. Fra Meny Solsiden representerte Ståle Sandvik både sjømathandler- og butikkslakterfaget! Undertegnede representerte opplæringskontoret.

Representert for Hotell og restaurantbransjen var Mikkel fra Kongsvoll Fjellstue og daglig leder for opplæringskontoret Steinar Iversen.

Vi var godt fornøyd med dagen og synes vi fikk både orientert om våre fagområder og besvart de spørsmål som ble stilt. Takk til våre medlemsbedrifter som prioriterte og deltok på speeddate/orientering for rådgivere fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

Vil du lese mer om konferansen fortsett å les under……


Den 17. og 18. september 2015 arrangerte Sør-Trøndelag fylkeskommune sin årlige konferansen med fokus på rådgiving/karriereveiledning i samarbeid med Samarbeidsorgan for Opplæringskontor i Sør-Trøndelag (SOST). I går var det fokus på rådgivingsledelse og vi fikk bla. et innleggav Lektor Randi Boelskifte Skifthus som omhandlet «Hvordan vi kan bygge en rådgivende skole sammen» Etterpå var det prosessjobbing om samme tema i utvalgte grupper.

Dagen ble avsluttet med en paneldebatt der alle innlederne fikk besvare spørsmålene som gruppene hadde laget på forhånd.

18. september var det fagopplæring og informasjon om yrkesfag som sto i fokus. Vi fikk innlegg av bransjen og NAV i Sør-Trøndelag. Etterpå gjennomførte vi en såkalt speeddate i regi av SOST (samarbeidsorganet for opplæringskontor) Dette skulle være med å bidra til dialog mellom opplæringskontorene og rådgivere og skoleledere fra ungdom- og videregående skole.

Comment