En del av jobben vår på opplæringskontoret er også å jobbe med rekruttering til faget. www.skaffdegenfremtid.no er et samarbeidsprosjekt mellom Opplæringskontorene og fagnettverket for Restaurant og Matfag i Sør-Trøndelag.  Vi ønsker å samle informasjon og vise hvor mange flotte muligheter som finnes hvis du eller noen du kjenner velger å søke Restaurant og Matfag i Sør-Trøndelag. Vi synes derfor navnet www.skaffdegenfremtid.no var svært passende. I tillegg har vi opprettet en blogg på hjemmesiden som skal belyse aktiviteter og hvor mye spennende som skjer i akkurat våre bransjer.

Mange av dere som leser lurer kanskje på hva et opplæringskontor er for noe og hva vi egentlig gjør. Et opplæringskontor er et samarbeid mellom flere bedrifter som i fellesskap har påtatt seg opplæringsansvar i samarbeid med yrkesopplæringsnemnda, skoleverket og lærlingene. Vi hjelper deg å finne læreplass innenfor matfagene og medlemsbedriftene gir deg den opplæringen som er nødvendig for at du skal lære deg et fag og kvalifisere deg for et yrke.

Opplæringskontoret for mat- og servicefag i Sør-Trøndelag ble etablert høsten 1997 og er en sammenslutning av bedrifter innen mat- og servicefag i Sør-Trøndelag. Vi jobber først å fremst med kvalitetssikring og oppfølging av læretiden for å påse at opplæringen er i henhold til opplæringsloven og læreplanen. Oppfølgingssamtaler og halvårssamtaler foregår minimum 2-3 ganger i året og mer ved behov, i tillegg til kurs.

Som opplæringskontor er vi ikke nødvendigvis opptatt av å ha flest mulig lærlinger, men å få rette lærlinger innenfor rette fagområde og ikke minst ut i en bedrift som passer.

Noen har kanskje truffet oss på ungdomsskolene, på opplæringsdagene, «Vi dekker til fest» eller andre arrangement. Vi er først og fremst aktive på de videregående skolene i Trondheimsområdet. På Vg1 Restaurant og Matfag gjennomfører vi bl.a. karrieredag og deltar på foreldremøter, hvor vi informerer om mulighetene som står fremfor deg hvis du velger å gå Vg2 Matfag til neste år.

På Vg2 Matfag deltar vi også på foreldremøter, holder informasjonsmøter og ikke minst så formidler vi læreplasser på slutten av skoleåret.

Matindustrien er mangfoldig og det finnes mange spennende bransjer innenfor matindustrien. Bransjene varierer fra kjøtt, fisk, meieri, frukt og grønt, til kornvarer, bakervare, drikkevare, sjokolade, is og andre søte fristelser og næringsmidler. I tillegg er det en fremtidsrettet industri med spennende teknologi som er plassert rundt i hele landet.

Med hele 48 000 ansatte er matindustrien Norges nest største industri og trenger lærlinger som igjen skal bli gode fagarbeidere. Jeg kan ramse opp mange grunner til at matbransjen er en attraktiv bransje å velge for akkurat deg, Dette er en bransje der tradisjonelt håndverk og avansert teknologi går hånd i hånd. Nyskapning og mattrygghet er nøkkelord som er knyttet opp mot Norsk matindustri. For at vi også i fremtiden skal kunne videreføre dette er vi avhengig av kanskje akkurat deg.

Opplæringskontoret for Mat og Servicefag i Sør-Trøndelag er godkjent lærebedrift for følgende fag:

•            Industriell matproduksjon

•            Slakter

•            Kjøttskjærer

•            Pølsemaker

•            Butikkslakter

•            Baker

•            Konditor

•            Sjømathandler

Les mer på vår hjemmeside: www.okms.no 

eller våre facebookside: https://www.facebook.com/okms.no/

 Du kan også ta direkte kontakt med oss, hvis du lurer på noe.
 

Terje Nørstebø

Mob: 91746602

Mail: terje.norstebo@olk.no

Daglig leder

Opplæringskontoret for Mat- og Servicefag

i Sør-Trøndelag

 

Stephanie Bang Munkvold

Mob: 92836123

Mail: bang@olk.no

Opplæringsrådgiver

Opplæringskontoret for Mat- og Servicefag

i Sør-Trøndelag

Comment