Tirsdag 12.01.16 inviterte fagnettverket for Restaurant- og matfag i Sør-Trøndelag, i samarbeid med opplæringskontorene for Matfag og servicefag, Hotell og restaurantfag og Opplæringskontoret i Sør-Fosen Invitere alle VG1 Restaurant- og matfag elevene i
Sør-Trøndelag til en karrieredag på Strinda videregående skole.

Hensikten med karrieredag er å gi elevene et innblikk i ulike fagutøveres karrierevalg, samt informasjon om fagene og mulighetene som finnes.

Gjesteforelesere for dagen var:


Industriell matproduksjon: Gjermund Hov - instruktør Tine tunga


Kjøttskjærer: Kristian Taxt, Nortura


Sjømathandler: Eyassu Ghebre, Ravnkloa fisk og skalldyr as


Servitør: Stian Buøy Olsen, Radisson Blu Royal Garden Hotell


Konditor: Monica Smehagen Enebakk - Bakers

IMG_7399.JPG


Kokk: Lasse Waagbø, Food & Bevarage manager på Scandic Nidelven Hotell


Dagen ble avsluttet med at alle elevene ble delt inn i 3 grupper som fikk en gjennomgang med Opplæringskontorene for mat- og servicefag, hotell og restaurantfag, opplæringskontoret i Sør-Fosen (tverrfaglig) som presenterte sine fagområder.

Her lærlingene Marius som er pølsemakerlærling på Grilstad, Klaus som er kjøttskjærerlærling fra Nortura Malvik og Marte og Kristine som er lærlinger i Industriell Matproduksjon fra Tine Heimdal og Tine Tunga som representerte Opplæringskontoret for Mat- og Servicefag i Sør-Trøndelag.


Comment