Gjennom Practice Europe gir Sør-Trøndelag fylkeskommune lærlinger i fylket mulighet til å kunne ta deler av læretida i en bedrift i Europa. Ordningen er en del av EU-programmet Erasmus+. Et utenlandsopphold gir flere fordeler, blant annet når du skal søke jobb etter endt utdanning.

Er du motivert, nysgjerrig og har lyst på en utfordring, kan fylkeskommunen tilby deg som er knyttet til lærlingordningen en unik sjanse til et opphold ved en bedrift i Europa. Oppholdet er vanligvis tre måneder, men kan også være kortere eller lengre.

Ingrid B. Vigdal er 1.års lærling i sjømathandlerfaget ved Ravnkloa Fisk & Skalldyr AS. Hun ønsker å utvikle seg og lære enda med om hvordan en tilbereder sjømat og skal derfor jobbe 3 måneder på en fiskerestaurant i Firenze gjennom Erasmus+ prosjektet.

Ingrid B. Vigdal er 1.års lærling i sjømathandlerfaget ved Ravnkloa Fisk & Skalldyr AS. Hun ønsker å utvikle seg og lære enda med om hvordan en tilbereder sjømat og skal derfor jobbe 3 måneder på en fiskerestaurant i Firenze gjennom Erasmus+ prosjektet.

Denne måneden reiser 2 av lærlingene i opplæringskontoret for Mat og Servicefag i Sør-Trøndelag utenlands gjennom dette prosjektet. Lærling i pølsemakerfaget Marius v/Grilstad Fabrikker reiser til Brussel i Belgia for å jobbe hos et lokalt pølsemakeri og lærling i sjømathandlerfaget Ingrid v/Ravnkloa Fisk & Skalldyr AS. skal til Firenze i Italia og jobbe på en sjømatrestaurant og lære mer om faget.

Marius Ø. Berg er 1.års lærling i pølsemakerfaget på Grilstad Fabrikker AS. Han har store ambisjoner innenfor sitt fagfelt og ønsker en dag å ta Mesterbrev slik at han kan kalle seg PølsemakerMester.

Marius Ø. Berg er 1.års lærling i pølsemakerfaget på Grilstad Fabrikker AS. Han har store ambisjoner innenfor sitt fagfelt og ønsker en dag å ta Mesterbrev slik at han kan kalle seg PølsemakerMester.

Noen fordeler med et utenlandsopphold.

  • Unik kompetanse som du har glede av resten av livet
  • Utplasseringen regnes som en del av læretida
  • Ny, god og annerledes erfaring
  • Kunnskap om arbeidslivet i andre land
  • Økt kulturell forståelse
  • Bedre språkkunnskaper
  • Møt nye og spennende menensker

Alle som får kontrakt om utplassering gjennom Practice Europe vil få dekket utgifter til reise og opphold. De får også Europass mobilitet, et internasjonalt gjeldende dokument som beskriver innholdet i oppholdet.   

Vi ønsker Marius og Ingrid et riktig godt opphold og håper de får 3 innholdsrike måneder ute i Europa!

Kilde: http://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/larling/larling-i-utlandet/

 

Comment