Antall søkere til yrkesfag i videregående skole går ned i Norge fra i fjor til i år, men ved Strinda videregående i Trondheim har de klart å snu trenden

Comment