INSTITUSJONSKOKK

Institusjonskokker lager mat ved institusjoner som f.eks sykehus, kantiner, eldresentre og fengsler. En institusjonskokk er en kokk som arbeider på store institusjoner hvor det er lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat. Slike institusjoner kan være sykehus, Forsvaret, eldresentre, fengsler og lignende. Som institusjonskokk vil du ha hånd om det daglige arbeidet på kjøkkenet. Du må innfri krav til utseende, lukt, smak og konsistens. Maten skal også produseres innenfor definerte økonomiske rammer. Institusjonskokken skal kunne lage mat som gir positive opplevelser, til både friske og syke. I helse- og omsorgssektoren er institusjonskokken en viktig ressurs for å gi gode og næringsrike måltider. Yrket har utviklet seg i samsvar med at ernæring og helse har fått mer oppmerksomhet. Du kan ofte arbeide tett sammen med kostøkonomer i planleggingen av ukemenyer.

DVS AT MAN SKAL KUNNE:

•    tilberede mat i store kvanta
•    sørge for en høy hygienisk standard i arbeidet
•    bruke maskiner og annet utstyr, og gjøre enkelt vedlikehold på det
•    følge budsjetter og annen bedriftsøkonomisk praksis i forbindelse med produksjon
•    følge næringsmiddelsmessig korrekt variasjon av retter og menyer

ANDRE OMRÅDER EN SKAL INNOM ER:

•    service og brukerbehandling
•    produktmerking og matvaretrygghet

Det finnes svært gode jobbmuligheter innenfor institusjonskokkeyrket. Du kan jobbe i kafeer, bedriftskantiner, skipsfarten, store offentlige institusjoner (for eksempel på sykehus og i forsvaret), dagligvarehandelen, skoleverket og næringsmiddelindustrien.

AV INSTITUSJONSKOKKER KREVES DET:

•    god fysikk
•    gode fagkunnskaper
•    håndverkmessig dyktighet
•    Gode samarbeidsevner