Kjøttskjæreren er den som skjærer ned slaktet til stykningsdeler

Dette betyr å skjære ned til biffer, fileter og benfritt produksjonskjøtt. Disse stykningsdelene vil så bli viderebehandlet etter hva de skal brukes til. Biffene og filetene vil bli vakuumpakket for modning, mens produksjonskjøtt blir standardisert. Dvs. at man ut etter fett -,vann-, og proteininnhold vil sortere det, for forskjellig bruk. 

halvparten av opplæringen vil omfatte skjæring. Du skal lære å:

 • motta, vurdere og behandle råstoff
 • kjenne spesifikasjoner på et helt slakt
 • kjenne de ulike stemplene til kjøttkontrollen
 • gjøre rede for hvordan et slakt kan brukes

Videre skal du lære om:

 • dyreanatomi
 • hvordan utføre skjæringen i henhold til de gjeldende reglene
 • standardisering og pakking
 • driftskontroll og marked
 • klassifisering
 • kvalitetskontroll og hygiene
 • bedriftslære
 • bruk av ulike verktøy og tekniske hjelpemidler

Som kjøttskjærere kan du jobbe i egne nedskjæringsanlegg, i slakterier eller i butikker. Nedskjæringsanleggene som eksisterer i dag er regulert av bestemmelser fra myndighetene. Disse anleggene står for en STOR del av leveransen av råvarer til industrien og handelsbedriftene.
Som kjøttskjærer vil dine arbeidsoppgaver være behandling av råstoff, skjæring av kjøtt, driftskontroll, fordeling av kjøttet i standardiserte sorteringer, pakking av råvarer.

Av kjøttskjærere kreves det:

 • god fysikk
 • gode fagkunnskaper
 • håndverksmessig dyktighet