Opplæringskontorenes rolle mellom elev, skole og lærested

Opplæringskontoret for hotell og restaurantfag (OKHR) og Opplæringskontoret for mat og servicefag (OKMS) samarbeider på tvers av fagene, men er spesialisert innenfor de respektive fagområdene.

Opplæringskontorene har samme formål, men innenfor sine fagfelt, jobber de med aktiv oppfølging av medlemsbedrifter og lærlinger for å sikre kvaliteten av opplæringen, skal være et servicekontor for bedriftene og lærlingene, ha fokus på rekruttering for å sikre tilgang på nye lærlinger og samarbeide med aktuelle myndigheter for å sikre best mulig opplæring.


Opplæringskontoret for  Hotell og Restaurantfag  i Trøndelag  For deg som vurderer å jobbe som  kokk ,  institusjonskokk  eller  servitør .

Opplæringskontoret for Hotell og Restaurantfag i Trøndelag

For deg som vurderer å jobbe som kokk, institusjonskokk eller servitør.

 
Opplæringskontoret for  Mat og Servicefag  i Trøndelag  For deg som vurderer å jobbe innenfor industriell matproduksjon, slakter, kjøttskjærer, pølsemaker, butikkslakter, sjømathandler, baker og konditor.

Opplæringskontoret for Mat og Servicefag i Trøndelag

For deg som vurderer å jobbe innenfor industriell matproduksjon, slakter, kjøttskjærer, pølsemaker, butikkslakter, sjømathandler, baker og konditor.