Pølsemaker

Pølsemakerens arbeidsoppgaver er å foredle råvarene fra slaktet til ulike kjøttprodukter. Det kan være deiger, farser, forskjellige pølsesorter, posteier og påleggsvarer som ruller, skinke og farsepålegg. Andre varer er bacon og røkte produkter, spekemat og spekepølser. 
Utdanningen kan " skreddersys" ved hjelp av valgfrie moduler. Dette alt etter hvor man tar læretiden sin, i industrien eller i en liten håndverksbedrift.

DET VIL SI AT MAN SKAL KUNNE:

•    Behandle og kontrollere råvarer etter gjeldende regler og bestemmelser
•    Beregne produktenes næringsinnhold og pris

Andre områder en skal innom er:

•    Kverne, hakke og bearbeide råstoffer
•    Produsere deiger, farse - og pølseprodukter
•    Kvalitetskontroll og hygiene
•    Bedriftslære
•    Bruk av verktøy og tekniske hjelpemidler
•    Ut ifra lærebedriftens produksjon skal man velge to av følgende områder: påleggsproduksjon, spekevareproduksjon, industri, prosess og styring, ferdigmatproduksjon, finstykking eller pakking og emballering

Som pølsemaker kan du jobbe i industrianlegg for kjøttvareproduksjon, i håndverksbedrifter der de produserer kjøttvarer til eget salg eller i slakterbutikker.

AV SLAKTERE KREVES DET:

•    God fysikk
•    Gode fagkunnskaper
•    Håndtverkmessig dyktighet
•    Nøyaktig, og ha et bevisst forhold til produktivitet og økonomisk lønnsomhet