IMG_0251_endret (Large).jpg
skaff-deg-en-fremtid-med-restaurant-og-matfag (18).JPG
1467270847771.jpg
IMG_0251_endret (Large).jpg

Våre verdier


Skaff deg en fremtid! Vi gir deg mulighetene i restaurant- og matfag!

SCROLL DOWN

Våre verdier


Skaff deg en fremtid! Vi gir deg mulighetene i restaurant- og matfag!

Alt arbeid må i tillegg til en god visjon og konkrete, forpliktende tiltaksplaner, tufte, sine tiltak på et sett av verdier. Verdiene våre er selve grunnmuren i oss, og de er forutsetningene for det arbeidet vi skal gjøre. Verdiene våre skal gjenspeiles i de tiltak og metoder som vi velger. Vi har laget fire verdier, der første bokstav i hver av dem danner ”huskeordet” S – M – A – K.

S TOLT

STOLT

M ANGFOLDIG

MANGFOLDIG

A NSVARLIG

ANSVARLIG

K OMPETENT

KOMPETENT

skaff-deg-en-fremtid-med-restaurant-og-matfag (18).JPG

Fakta om kokk og servitørfag


Fakta om kokk og servitørfag


KOKK

Les mer 

Uansett ambisjoner er kokkfaget et håndverk som gir deg store muligheter når det gjelder valg av arbeidssted, arbeidsmiljø, arbeidstid og med tanke på hvor langt du vil drive det. Uansett om du ønsker deg jobb i lokalmiljøet eller du vil ut i verden, gir kokkutdanningen deg muligheter som kun begrenses av din egen fantasi.

Mat- og restaurantmiljøet blir stadig mer internasjonalt. Kokker snakker egentlig samme "språk" - bare ulike dialekter. Med fagbrev innen kokkefaget kan du begynne å planlegge en spennende framtid.

Les mer om KOKK

Institusjonskokk

Les mer

Som institusjonskokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken innen for eksempel helse- og sosialsektoren (sykehus, pleiehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner.

Institusjonskokkfagets egenart ligger i å ivareta ansvaret for heldøgns forpleining over tid og produksjon av fullverdig mat til dem som trenger spesialkost. Sentrale arbeidsområder er alt fra behandling av råvarer, kostplanlegging, sammensetting av ulike dietter, budsjettering og menyplanlegging.

Les mer om INSTITUSJONSKOKK

Servitør

les mer

Servitøren er restaurantens ansikt utad og skal i samarbeid med kokken presentere varmmat, kaldmat, desserter og bakervarer på en måte som stimulerer både appetitt og kjøpelyst. Servitørens spesielle oppgave i bedriften er å motivere til mer salg gjennom menyforståelse, menneskekunnskap og en profesjonell holdning til faget. Dette innebærer et samsvar mellom produktkunnskap, rasjonell arbeidsteknikk og evne til å yte god service.

Servitøren skal gjennom sin holdning og adferd skape interesse for bransjens produkter gjennom å framheve det estetiske, og skape den "gode opplevelsen" for gjesten.

Les mer om SERVITØR

1467270847771.jpg

Fakta om Matfag


Fakta om Matfag


Industriell Matproduksjon

Les mer

Som fagarbeider i industriell matproduksjon er du ansvarlig for produksjon av mat og drikkevarer og kan jobbe i hele mat- og drikkeindustrien. Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig, og klart for utsendelse. I jobben er du ansvarlig for produksjonen. 

Nesten alle varer man finner i matbutikken kommer fra matindustrien, som faktisk er Norges nest største industri.
Les mer om INDUSTRIELL MATPRODUKSJON

Sjømathandler

Les mer

Sjømathandleren selger og bearbeider sjømat, og gir tips om tilberedning av sjømat til kunder.

En del av jobben handler om bearbeiding av produktene, deriblant tilskjæring og finstykking av sjømat til salg i butikk eller ferdigstilling av produkter til cateringvirksomhet. Service er en sentral del av jobben, med rådgivning og kundebehandling som viktige oppgaver.

Les mer om SJØMATHANDLER

Slakter

Les mer

Slakter tar imot dyret på slakteriet og er med på hele prosessen med avlivning. Avlivningen ender med at den ferdige skrotten sendes videre i produksjonskjeden.

Slakteren legger grunnlaget for kvaliteten i alle videre ledd av kjøttproduksjonen fra båsen til bordet.

Moderne slaktere er underlagt strenge etiske og hygieniske krav. I det daglige arbeidet benytter slakteren ulike verktøy og tekniske hjelpemidler.

Les mer om SLAKTER

Butikkslakter

Les mer

Butikkslakteren jobber med å bearbeidede kjøttproduktene, deriblant tilskjæring og finstykking av kjøttråvarer til salg i butikk og ferdigstille produkter til cateringvirksomhet.

Som butikkslakter jobber du hovedsakelig i supermarkedenes kjøtt- og ferskvareavdelinger, eller i spesialforretninger. Kundebehandling er en sentral del av jobben, og man må ha gode kunnskaper om råvarene og hvordan disse tilberedes. 

Les mer om
B
UTIKKSLAKTER

Pølsemaker

Les mer

Pølsemakeren jobber i hovedsak med produksjon av alle typer pølser, kjøttpålegg, posteier, spekemat og andre produkter med kjøtt som råstoff.

I mindre håndverksbedrifter arbeider pølsemakeren også med å bearbeidede kjøttproduktene, deriblant tilskjæring og finstykking av kjøtt. Pølsemakeren kan også arbeide i kjøttdisker, og en del av hverdagen innebærer da salg av kjøttvarer og å gi tilberedningstips til kunder.

Les mer om PØLSEMAKER

Baker

Les mer

Bakeren jobber med å lage gjærdeiger til ulike produkter. Dette kan være blant annet brød, boller, bagetter, pizzabunner mm. Arbeidet gjøres enten manuelt eller ved bruk av maskiner. 

Som baker bør du ha interesse for matlaging, være nøyaktig, effektiv og jobbe strukturert. Bakerfaget er et gammelt håndverk som er i stadig utvikling. Du må derfor kunne beherske råvareforståelse, utvise godt håndlag av den gamle skole og beherske den nyeste teknologien. 

Les mer om BAKER

Kjøttskjærer

Les mer

En kjøttskjærer skjærer ned hele dyreskrotter til fileter, biffer og produksjonskjøtt.

Kjøttskjærerens arbeid begynner der slakteren har avsluttet sitt arbeid. Kjøttskjæreren skjærer ned skrotten til ferdige råvarer for videre produksjon eller salg, som fileter, biffer og andre kjøttstykker. Du arbeider for det meste manuelt, med kniven som ditt viktigste arbeidsredskap, men med god hjelp av automatisk løfte- og tilbringerutstyr.

Les mer om
KJØTTSKJÆRER

Konditor

Les mer

Konditorer lager, pynter og setter sammen kaker.

Konditor er et kreativt yrke, og pynting og sammensetning av kaker er konditorens spesialfelt. Som konditor må du forholde deg til moderne utstyr, strenge hygienekrav og delikate råvarer. Du må være i stand til å utnytte dyre råvarer på en økonomisk forsvarlig måte og sette sammen lekre utstillinger og ferdige varer. 

Les mer om KONDITOR