KOKK

Kokker jobber med å lage mat, sette opp menyer, planlegge innkjøp og velge ut råvarer. I det daglige arbeidet har kokkene ofte som oppgave å sette opp meny, planlegge innkjøp og tilberede måltider.Dersom du jobber i et stort kjøkken vil man gjerne ha en kjøkkensjef som leder arbeidet og har ansvar for innkjøp og planlegging, men ved mindre kjøkkener er dette oppgaver kokken gjør selv. Arbeidet må foregå raskt og kokker jobber ofte under høyt tidspress. Kokker må også ta hensyn til eventuelle allergier og dietter.
Et kjøkken kan organiseres på ulike måter. Noen steder vil hver kokk ha ansvar for en spesiell del av matproduksjonen, for eksempel å steke kjøtt, koke suppe, tilberede grønnsaker eller liknende. Ved større kjøkkener er det ofte flere avdelinger, og arbeidet fordeles mellom kokker og assistenter.

DET VIL SI AT MAN SKAL KUNNE:

•    rense og skjære kjøtt og fisk
•    kutte grønnsaker
•    lage supper og sauser
•    steke kjøtt og fisk
•    en rekke andre typer tilberedning av mat
•    sørge for en høy hygienisk standard i arbeidet

ANDRE OMRÅDER EN SKAL INNOM ER:

•    servering og gjestebehandling
•    kvalitetskontroll og hygiene
•    ulike typer verktøy og tekniske hjelpemidler

Det finnes svært mange jobbmuligheter innenfor kokkeyrket. Du kan jobbe i restauranter, kafeer, bedriftskantiner, skipsfarten, store offentlige institusjoner (for eksempel på sykehus og i forsvaret), dagligvarehandelen, skoleverket og næringsmiddelindustrien.

AV KOKKER KREVES DET:

•    god fysikk
•    gode fagkunnskaper
•    håndverkmessig dyktighet
•    Gode samarbeidsevner