Sjømathandler

Sjømathandlerfaget er et viktig håndverksfag, men med mye nyutviklet og avansert teknologi trengs også fagarbeidere med avgjørende fagkompetanse! Velger du sjømathandlerfaget, legges grunnlaget for en yrkeskarriere innen produksjon og salg av sjømat. Jobben kan både bestå i tilberedning av sjømat til salg i butikk, eller å ferdigstille produkter til cateringvirksomhet.

DVS AT MAN SKAL KUNNE:

•    Grundig kunnskap og ferdigheter knyttet til fangst- og tilberedningsmetoder
•    Etisk og kvalitetsmessig håndtering av råvarer og ferdigvarer
•    Kvalitetsstyringssystem av matproduksjon
•    service, samarbeid og kommunikasjon

Andre områder en skal innom er:

•    Produsere ferdigretter
•    Behandle og eksponere andre ferskvarer som fisk, skalldyr og tilbehør
•    Produksjonslære
•    Kalkyler og prisberegning
•    Kvalitetskontroll og hygiene
•    Bedriftslære

Som sjømathandler kan du jobbe i Ferskvareavdelinger i dagligvarebutikker, fiskeutsalg, eller i andre spesialbutikker. Dine arbeidsoppgaver vil bestå i tilberedning av sjømatfor salg, betjening av kunder, filetering og stykking av fisk, produksjon av ulike farsevarer og fiskeretter, samt tilberedning av tilbehør.
Andre arbeidsoppgaver kan være innkjøp, varebestilling og prisberegning av produkter, samt gi kunder råd i forhold til råvarer, menyer og tilbehør.

AV sjømathandler KREVES DET at du er:

•    Utadvendt og flink til å kommunisere i et hektisk og utfordrende arbeidsmiljø
•    God serviceinnstilling
•    Gode fagkunnskaper
•    Håndtverksmessig dyktighet