Slakteren er den første som kommer i kontakt med slaktet

Det er da hans eller hennes faglige kompetanse og vurdering som skal sikre gode råvarer. Dette yrket omfatter behandling av slaktedyret fra bondens fjøs til ferdig slakteskrott. Opplæring - halvparten av selve opplæringen vil omfatte slaktelære. 

Dvs at man skal kunne:

 • avlive dyret på en human måte, i samsvar med gjeldende regelverk.
 • kunne prosedyrene for slakting etter gjeldende regelverk.
 • alle de ulike prosessene skal foregå etter de hygieniske standardene som er satt.
 • dyreanatomi. 

Andre områder en skal innom er:

 • behandling av levende dyr.
 • behandling av biprodukter som ull og blod.
 • klassifisering av slakt.
 • kvalitetskontroll og hygiene.
 • bedriftslære.
 • ulike typer verktøy og tekniske hjelpemidler.

Som slakter kan man jobbe i de ulike slakteriene eller andre bedrifter som driver med slakting. Man bedøver og avliver dyr, flår, skolder og tar ut indre organer. Du som slakter skal gjøre slakteskrotten ferdig til videre bruk. Du skal også behandle avfallsmateriale på en forsvarlig måte.

Av slaktere kreves det:

 • god fysikk.
 • gode fagkunnskaper.
 • håndverkmessig dyktighet.